Mathematics Honours (Reserved)

FAKIR CHAND COLLEGE
PROVISIONAL MERIT LIST - 2014
MATHEMATICS   HONS.
 
CATEGORY : RESERVED (SC)
SL NO FORM NO NAME SCORE
1 H142445 SANGITA SAHA 166.4
2 H142273 SANJU SARDAR 161.8
3 H141076 KAMALESH MANDAL 157.2
4 H142450 RITWIK HALDER 155.0
5 H141619 BITHIKA HALDER 154.4
6 H142560 SUMAN PRAMANIK 152.8
7 H142269 KALYAN HAZARI 152.8
8 H142006 PRASENJIT HALDER 148.6
9 H141442 ARIT DAS 144.0
10 H141609 PUJA MONDAL 144.0
11 H140364 SUCHANDAN MONDAL 140.6
12 H141938 JOYJIT ADAK 138.8
13 H142002 SUBHENDU MONDAL 136.0
14 H141413 PURNENDU PRAMANIK 133.4
15 H141796 PANKAJ MANDAL 133.0
16 H141563 RANAJIT MONDAL 133.0
17 H140928 ALOK MONDAL 132.4
18 H141444 ANUPAM DHALI 131.2
19 H142539 APURBA SARDAR 131.0
20 H140948 MANOTOSH HALDER 130.2
21 H140970 ARINDAM MONDAL 127.8
22 H140946 SANDIP DAS 125.4
23 H140812 PRITAM HALDER 124.2
24 H142554 BAPAN KUMAR PRAMANIK 122.8
25 H141702 RAJ TANTI 121.0
26 H140302 LALTU KAYAL 120.6
27 H141023 HIMON SARDAR 118.4
28 H142783 SUMAN PURKAIT 118.2
29 H140726 PIYALI MONDAL 117.6
30 H141797 SACHIN NASKAR 116.0
31 H141154 UMAPRASAD KHAN 114.8
32 H140323 PINTU HALDER 114.0
33 H142398 SAIKAT SINHA 113.6
34 H140949 TUSHAR MONDAL 111.8
35 H141059 SOMNATH MONDAL 109.2
36 H141746 ABHIJIT SARDAR 108.6
37 H140854 RAMESH MONDAL 108.6
38 H141343 DISHA PATRA 108.6
39 H142771 SUNIRMAL BARMAN 108.4
40 H142856 ANURAG NASKAR 107.6
41 H141526 TANESH KUMAR SARKAR 107.6
42 H141925 ABANI HALDER 106.4
43 H142605 BISWAJIT DAS 105.8
44 H140262 SHAMBHU NASKAR 103.2

 

CATEGORY : RESERVED (OBC - A)
SL NO FORM NO NAME SCORE
1 H141625 RAKIB MONDAL 144.2
2 H142235 MD MAHAMUDUR RAHAMAN 132.0
3 H141462 SK SAIDUR RAHAMAN 131.6
4 H141765 MD. HASANUJJAMAN 128.2
5 H140317 ASHIK ILAHI 126.0
6 H142296 SHIL RAHAMAN LASKAR 121.2
7 H141777 SABIR HOSSEN SK 118.0
8 H141764 DEBABRATA MONDAL 115.6
9 H142620 SAFIK LASKAR 114.2
10 H141153 AZHAR UDDIN LASKAR 112.4
11 H141283 IMROJA PARVEEN 110.4
12 H140693 WASIM AKRAM SK. 110.2

 

CATEGORY : RESERVED (OBC - B)
SL NO FORM NO NAME SCORE
1 H142206 CHAITALI SAHA 153.6
2 H141956 ABHIJIT MODAK 150.0
3 H140589 SANGITA PAUL 146.8
4 H142132 SURATH DAS 145.8
5 H140611 RUPAM MONDAL 144.6
6 H141230 MD. RAKIB SHAH 141.8
7 H142330 SAYAN GHOSH 140.4
8 H142531 SHAHNAWAZ DOPTORY 137.6
9 H142371 SUBHAHJIT GHOSH 128.8
10 H142852 RIYA DAS 125.2
11 H142562 MANORANJAN PATRO 124.6
12 H140661 ABHISHEK PRAMANIK 123.2
13 H142693 ABU HANIF SK 122.8
14 H141989 ATANU DAS ADHIKARY 118.0
15 H141661 ANIRBAN MANNA 115.2
16 H140929 KRISHNENDU BHANDARI 112.2
17 H142095 PRASUN MITHIA 109.6

 

There is no valid ST applicant.